ANBI

Stichting Great Wide Open is trots een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) te zijn. Steunt u ons met een gift, dan is deze voor 125% aftrekbaar door middel van de Geefwet. De stichting adviseert hierin graag.

Stichting Great Wide Open

KvK-nummer: 01145755
RSIN: 820459859
BTW-nummer: 820459859B01

Contactgegevens

Kampweg 1
8899 BX Vlieland

Postadres

Tolhuisweg 5
1031 CL Amsterdam

E-mail

info@intothegreatwideopen.nl

Hoofdlijnen beleidsplan (doelstelling)

De stichting heeft ten doel activiteiten te organiseren waarbij een combinatie wordt geboden van verschillende disciplines zoals muziek, beeldende kunst en film in een bijzondere omgeving voor verschillende generaties en daarbij deze disciplines en generaties - waar mogelijk - te verbinden. Duurzaamheid en duurzaam samenwerken op alle mogelijke gebieden zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden om te komen tot een verrijking van het culturele veld en bij te dragen aan de vergroting van het publieksbereik voor niches, talent, ontwikkelingen en thema’s, zowel kunstenbreed als maatschappelijk. De stichting laat niet alleen jong en oud in aanraking komen met verrassende combinaties van cultuurdisciplines, maar biedt ook een leeromgeving waarbinnen de stichting een groot aantal stagiaires en vrijwilligers laat proeven aan cultureel ondernemerschap.

Bestuur

Cor Schlösser
Kees Terwisscha van Scheltinga
Janke Brands
Leopold Messan
Jeltsje Osinga

Beloningsbeleid

Stichting Great Wide Open heeft geen personeel in loondienst, het bestuur werkt onbezoldigd en volgt de Code Cultural Governance zoals opgesteld door Cultuur & Ondernemen.

Donateurs

Voor donateurs geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Voor advies hierover kunt u contact opnemen met de stichting. Bereken hier hoeveel een gift aan Into The Great Wide Open je netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen. Lees ook meer over het Vuurtorengenootschap.

Via deze link krijgt u inzicht in een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording van de stichting.

Financiële verantwoording

2016
2017

2018

2019

2020
2023

Jaarverslagen

2016
2017

2018

2019

2020

2022
2023