Kunst

Het kunstprogramma op Into The Great Wide Open speelt naast muziek, film en kolder een prominente rol in het festivalprogramma. Geprogrammeerd wordt er vanuit een jaarthema waarmee we een brug willen slaan tussen artistieke praktijk en maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast biedt het kunstprogramma de bezoeker ruimte voor verdieping, ruimte voor afstand tot de verder drukke programmering, maar ook ruimte om de wereld en het leven – zo ver weg van het vasteland en de waan van de dag – even vanuit een andere kant te bekijken en geïnspireerd te raken.

2024: Shifting Perspectives


Aan de ene kant hebben we te maken met de natuur, het klimaat, het weer, virussen, ecosystemen die zich met groot geweld laten gelden en ons allerlei beleidskeuzes dwingend opleggen. Aan de andere kant hebben we van doen met technologieën, zelflerende machines, algoritmes die wij beslissingen in handen geven en die ons vervolgens ook dwingend sturen.

Aan de ene kant de werkelijkheid die terugslaat, aan de andere kant de kunstmatigheid die oprukt. Hoeveel bewegingsvrijheid houden we dan nog over?

(Maxim Februari - Doe zelf normaal)

Onze cultuur en dat wat onze samenleving definieert zijn geen statische entiteiten. Ze zijn voortdurend in beweging, beïnvloed door trends, ideeën en sociale veranderingen. Maar essentieel voor het welslagen van dit systeem is dat we met elkaar afspreken dat we blijven vertrouwen op onafhankelijke en controleerbare wetenschappelijke feiten. Dat is de basis voor onze maatschappelijke orde. Hoe ons kijken wordt beïnvloed en onze blik wordt vertroebeld wordt pijnlijk duidelijk aan de hand van actualiteit.

We leven in een tijd van razendsnelle maatschappelijke veranderingen waarin belangrijke menselijke en maatschappelijke waarden op het spel staan. Een ontwikkeling die we ook terugzien binnen de internationale politieke orde.

Met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in het verschiet, een Russische president die meedogenloos zijn macht kan blijven uitoefenen, Israël die haar greep op het Midden-Oosten kan uitbreiden én een clusterfuck van op handen zijnde politieke aardverschuivingen (in zowel ons eigen land als ook in andere Europese landen en het Europees parlement), is hoop op een progressieve agenda ver weg.

Populistische stromingen maken handig gebruik van onrustgevoelens in de maatschappij en polarisatie en verdeeldheid voeren de boventoon. Dat is op zich niets nieuws, maar wat het in de huidige tijd riskant maakt is dat er niet langer sprake is van een publiek debat op basis van toetsbare gegevens: de algoritmes draaien overuren en de werkelijkheid is steeds minder goed te onderscheiden van een fictieve en geframede waarheid.

Eenzelfde ontwikkeling is al een aantal jaar gaande binnen het domein van A.I. Wat in eerste instantie misschien vooral een utopie leek, vormt zich langzamerhand tot een gevaar dat we niet meer in de hand hebben. Er zijn machines in de maak die op termijn intelligenter zullen zijn dan wij, en die mogelijk ook zullen handelen vanuit een eigen wil. Daarmee worden we geconfronteerd met de grenzen van ons eigen bewustzijn en onze plek in de evolutie.

Shifting Perspectives gaat over een andere manier van waarnemen. Over het veranderen van perspectief door het gebruikte medium, vorm of materiaal; als oefening voor de geest. Wat kunst bij uitstek kan is ons anders laten kijken naar de wereld om ons heen. Tegelijkertijd is het een oproep tot empathie, solidariteit en actie. Het nodigt uit tot een actieve daad, een bereidheid om open te staan voor nieuwe verhalen die verder reiken dan je eigen ervaringen of cultuur.

Dit waren de kunstprogramma's tijdens eerdere edities van Into The Great Wide Open: