Duurzaam

Op weg naar een circulair en klimaatpositief festival

Een sociale en circulaire samenleving heeft de toekomst. Een mooiere nieuwe wereld is de inzet. Om die te bereiken is een duurzame en sociale transitie nodig. Into The Great Wide Open en Lab Vlieland zien festivals als ideale proeftuin, aanjager en podium voor deze sociale duurzame transitie. De urgentie is namelijk hoog. Into The Great Wide Open neemt de uitdaging graag aan en streeft ernaar om een Circulair en Klimaatpositief festival te worden.

Circulair: geen afval meer hoeven verbranden of storten, alle gebruiksmaterialen minimaal hergebruiken, hoogwaardig recyclen of composteren.
Klimaatpositief
: netto meer CO2e opslaan dan uitstoten in de bedrijfsvoering voor scope 1, 2 en 3, plus alle historische emissies opgeruimd.

Dit is een grote en enerverende opgave. Om dit te bereiken hebben we al onze artiesten, vrijwilligers, medewerkers, partners, leveranciers en vooral ook onze bezoekers nodig. De aanpak bestaat uit vier stappen die we stap voor stap gaan zetten.

  1. Voorkomen en reduceren door energie- en materiaalgebruik zo efficiënt mogelijk te organiseren.
  2. Overschakelen naar hernieuwbare en emissievrije energie en afvalvrije materialen - zon/wind energie en biobased, herbruikbare of recyclebare materialen (afvalvrij).
  3. Nog onvermijdbare restuitstoot opruimen (vanaf 2022) - nog onvermijdbare broeikasgas restuitstoot van huidige bedrijfsvoering (+ extra) vastleggen in stabiele koolstofopslag.
  4. Historische uitstoot opruimen (vanaf 2023) - alle eerder uitgestoten broeikasgassen van Into The Great Wide Open vastleggen in stabiele koolstofopslag.
Klimaatpositief

Welke stappen Into The Great Wide Open in 2023 neemt op weg naar circulair en klimaatpositief staat hieronder in verschillende secties beschreven: