Op weg naar een circulair en klimaatneutraal festival

Klimaatontwrichting gebeurt voor onze ogen en dat nemen wij zeer serieus. Daarom richten we ons op het circulair en klimaatneutraal maken van het festival. Omdat het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is om onze eigen uitstoot en materialen gebruik af te stemmen op de draagkracht van de aarde. Maar vooral ook omdat festivals hun grootste impact hebben wanneer we ze inzetten als proeftuin, aanjaag plek en podium voor de transitie naar een circulaire en klimaatneutrale samenleving. Het moet nu én het kan. Niet door te praten, of ‘het vingertje’ maar door concrete inspirerende voorbeelden, juiste incentives en razendsnel opschalen. Dus laten we het gaan dóen.  

Klimaatneutraal
Om klimaatneutraal te worden zal Into The Great Wide Open moeten zorgen, dat alle activiteiten voor, op en om het festival, gebeuren zonder nieuwe (fossiel) CO2e aan de atmosfeer toe te voegen. Om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te helpen versnellen zijn innovatieve schaalbare en aansprekende projecten nodig.

Een van de projecten met de grootste impact dit jaar zal het duurzame reisconcept zijn, De Goede Reis. Hiermee zal Into The Great Wide Open samen met haar bezoekers, in één keer de complete fossiele CO2 uitstoot van alle bezoekers reizen fossielvrij kunnen maken. Om dit in context te plaatsen, dat gaat om 50-65% van de totale fossiele CO2e voetafdruk van het festival. 
Ook zal er dit jaar verder gewerkt worden - waar in vorige jaren aan begonnen is - aan het fossielvrij maken van alles op en rond het festival, onder het project, Festival als Fossielvrije Zone.


Circulair
Om een circulair festival te worden zal al het afval - materialen waar niks anders meer mee kan dan verbranden of op de vuilstort - voorkomen moeten worden, of tot een grondstof voor iets nieuws worden omgevormd. Wanneer afval niet meer bestaat en alles grondstof voor iets nieuws is, kunnen materialen eeuwig hergebruikt worden. Met toevoeging van hernieuwbare - klimaatneutrale - energie heb je dan een circulaire samenleving waarin grondstoffen en energie nooit meer opraken. Dat is waar we naar streven.

Into The Great Wide Open bouwt verder op vorige jaren door het ontwikkelde systeem nog op kleine punten te verbeteren, maar betrekt dit jaar vooral een conglomeraat aan (1) producenten/leveranciers, (2) gebruikers/klanten, (3) verwerkers/grondstoffenbedrijven om het concept op te gaan schalen naar de rest van Nederland (en wellicht de wereld).

De concrete invulling van de bovengenoemde projecten, concepten en programma’s die het festival en de samenleving uiteindelijk circulair en klimaatneutraal moeten gaan maken, zal naarmate het festival dichterbij komt steeds concreter gemaakt worden in tekst en beeld.

Proeftuin, Aanjaagplek, en Podium
Door het festival als proeftuin in te zetten worden belangrijke stappen gezet richting een circulaire en klimaatneutrale wereld door Into The Great Wide Open en Lab Vlieland in samenwerking met heel veel andere enthousiaste en vooruitstrevende partijen. Maar proeftuinen en aanjagers zijn niks, zonder mensen, bedrijven en overheden die meedoen en steeds een stapje verder gaan. Dus onze oproep aan iedereen is: DOE en MAAK die transitie naar een circulaire en klimaatneutrale samenleving.

Nu is de tijd, het kan.

Dus laten we het gewoon doen.