Duurzaam

Op weg naar een circulair en klimaatneutraal festival

Klimaatontwrichting gebeurt voor onze ogen en dat nemen wij zeer serieus. Daarom richten we ons op het circulair en klimaatneutraal maken van het festival. Omdat het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is om onze eigen uitstoot en materialen gebruik af te stemmen op de draagkracht van de aarde. Maar vooral ook omdat festivals hun grootste impact hebben wanneer we ze inzetten als proeftuin, aanjaag plek en podium voor de transitie naar een circulaire en klimaatneutrale samenleving. Het moet nu én het kan. Niet door te praten, of ‘het vingertje’ maar door concrete inspirerende voorbeelden, juiste incentives en razendsnel opschalen. Dus laten we het gaan dóen.