Nog niet te voorkomen restuitstoot

Opruimen met koolstofopslag

CO2 is net als afval. Dat ruim je op. Into The Great Wide Open gaat in 2022 de ‘nog niet te voorkomen restuitstoot’ voor een groot deel opruimen. Dit doen we in samenwerking met Climate Cleanup’s nieuwe platform voor koolstofvastlegging ONCRA.

Into The Great Wide Open doet veel om de klimaatvoetafdruk te verkleinen:

  1. Verminderen en voorkomen van klimaatuitstoot - door slimmer vervoer, slimme interne en externe incentives op duurzamer gedrag, zuinigere apparatuur, etc.
  2. Omschakelen naar hernieuwbare en emissievrije energie - hoofdzakelijk Nederlandse wind- en zonnestroom en waar nog nodig duurzame biobrandstoffen.

Na deze stappen berekend het festival haar totale klimaat- en circulaire voetafdruk. Daarmee wordt er bepaald hoeveel ‘nog niet te voorkomen’ restuitstoot Into The Great Wide Open dit jaar nog heeft. Om van netto klimaatneutraal te kunnen spreken is het nodig om al deze ‘nog niet te voorkomen’ restuitstoot op te ruimen.

In 2022 wordt het budget van de Goede Reis (minus de kosten voor ‘fuel replacement’ voor alle overtochten en vracht met de Doeksen schepen) ingezet om de restuitstoot van Into The Great Wide Open vast te leggen. Dat gebeurt in een natuurlijke, stabiele koolstofopslag in de vorm van bamboe en zeewier. Dit is de meest efficiënte en natuurlijke manier om koolstof vast te leggen.