Klimaatuitstoot opruimen

Nog niet te voorkomen restuitstoot opruimen

CO2 is net als afval. Dat ruim je op. Into The Great Wide Open gaat in 2023 de ‘nog niet te voorkomen restuitstoot’ volledig opruimen. Dit doen we in samenwerking met Climate Cleanup’s nieuwe platform voor natuurlijk koolstofvastlegging ONCRA.

Into The Great Wide Open doet veel om de klimaatvoetafdruk te verkleinen:

  1. Verminderen en voorkomen van klimaatuitstoot - door slimmer vervoer, slimme interne en externe incentives op duurzamer gedrag, zuinigere apparatuur, etc.
  2. Omschakelen naar hernieuwbare en emissievrije energie - hoofdzakelijk Nederlandse wind- en zonnestroom en waar nog nodig duurzame biobrandstoffen.

Na deze stappen berekent het festival haar totale klimaat- en circulaire voetafdruk (zie meten is weten). Daarmee wordt er bepaald hoeveel ‘nog niet te voorkomen’ restuitstoot Into The Great Wide Open dit jaar nog heeft. Om van netto klimaatneutraal te kunnen spreken is het nodig om al deze ‘nog niet te voorkomen’ restuitstoot op te ruimen.

In 2023 wordt het budget van de Goede Reis (minus de kosten voor ‘fuel replacement’ voor alle overtochten en vracht met de Doeksen schepen) ingezet om de restuitstoot van Into The Great Wide Open vast te leggen. Dat gebeurt in een natuurlijke, stabiele koolstofopslag in de vorm van bamboe en/of zeewier. Dit behoort tot de meest efficiënte en natuurlijke manieren om koolstof stabiel en langjarig vast te leggen.

Start met opruimen van historische restuitstoot

Into The Great Wide Open heeft zich ten doel gesteld om uiteindelijk klimaatpositief te worden. Onze definitie van een klimaatpositief festival: 
1. maximaal inzetten op uitstoot verlaging
2. netto meer CO2e opslaan dan uitstoten in de bedrijfsvoering voor scope 1, 2 en 3, 3. alle historische emissies (sinds 2009) opgeruimd.

Daar streeft Into The Great Wide Open naar.

Dit jaar zal voor het eerst aangevangen worden met het opruimen van de historische CO2e in samenwerking met Climate Cleanup. De historische uitstoot die in totaal sinds 2009 door ITGWO in scope 1,2, 3n 3 is uitgestoten schatten wij op zo’n 4000 ton. Deze tonnen zullen in de komende jaren worden ingevangen met natuurlijke stabiele koolstofopslag.