Afval = grondstof

Op weg naar circulair

Nederland en Europa hebben zich ten doel gesteld om in 2050 volledig circulair te worden. Dit is een enorme uitdaging waar de gehele samenleving voor nodig zal zijn. ITGWO zet zich dan ook in om de nodige stappen om dit concreet te maken in de praktijk uit te dokteren. Het festival heeft zich daarom ook ten doel gesteld om volledig circulair (stage 1) te worden in de komende jaren. Dit betekent dat er geen restafval meer geproduceerd zal worden dat in de afvalverbranding terecht komt.

Alle materialen die door het festival gebruikt worden zullen dan herbruikbaar zijn, of minimaal hoogwaardig gerecycled of gecomposteerd worden. Op deze manier kunnen materialen in hoogwaardige kringlopen gehouden worden, waardoor er steeds weer opnieuw grondstoffen en producten van gemaakt kunnen worden. Door het sluiten van deze kringlopen en het gebruik van hernieuwbare energie wordt de circulaire samenleving langzaam een realiteit.
circulair

In 2023 zet Into The Great Wide Open de volgende belangrijke stappen op weg naar een circulair festival:

Grondstoffenplan

In een circulaire wereld is al het afval een grondstof voor nieuwe producten. 

Onze definitie voor een circulair festival: geen restafval meer hoeven verbranden of storten, alle gebruiksmaterialen minimaal hergebruiken, hoogwaardig recyclen of composteren. Om dit te bereiken, werkt Into The Great Wide Open onder het Afval = Grondstof-programma naar 0 restafval.


In het publieksgebied betekent dit dat er niks te krijgen is voor de bezoekers dat niet of ‘hergebruikt’ - al het servies en bekers - of ‘composteerbaar’ - etensresten - is. Hierdoor is het publieksgebied eigenlijk restafval vrij, op de aanstekers, sigarettenpeuken, kapotte zonnebril en plastic zakjes na, die bezoekers zelf meenemen. 

Door dit jaar bemande servies en grondstoffen inzamelpunten in te voeren waar bezoekers servies en etensresten heen moeten brengen, wordt het mogelijk om de organische reststroom nog schoner te houden en het herbruikbare servies gelijk terug te sorteren in de juiste kratten voor een snelle en efficiëntere verwerking. Dit betekent minder afgekeurd servies achteraf en dus meer servies dat hergebruikt wordt.


In de backstage betekend dit: Er zijn geen restafvalbakken meer te vinden. Alles wordt 100% gescheiden ingezameld in de grondstoffenstraat. Als een cateraar of leverancier materialen heeft die niet in een standaard grondstoffen inzamel stroom kunnen - o.a. schelpen - dan wordt er een speciale bak neergezet en wordt deze grondstof apart ingezameld zodat er na het festival een verwerker of nieuwe functie - schelpenpad - voor gevonden kan worden. Op deze manier kunnen de grondstoffenstromen schoon blijven en is hoogwaardig hergebruik of recycling mogelijk, anders wordt dit allemaal toch restafval.

Door geen restafvalbakken meer aan te bieden is de inzet dat alle partijen in de backstage nog beter gaan scheiden, waardoor we het gemiddelde van 140 gram restafval per bezoeker per dag (2022) nog verder omlaag kunnen brengen.

grondstoffenplan

Tijdelijk bouwen met een minimale voetafdruk

Rest en gerecyclede materialen, remontabel ontwerp, ‘gebruik i.p.v. bezit’ dat zijn de basisprincipes waarmee Triomf de art directie van het festival doet. Dit is een essentiële stap om de circulaire doelstelling te gaan halen en uiteindelijk naar 0 afval te komen. Dit is vooral belangrijk omdat decor en andere bouwsels op festivalterreinen vaak na afloop meer dan helft van het totale gewicht aan restafval vertegenwoordigen.

Composteren voor vruchtbare grond

De organische reststroom is schoon genoeg om direct te laten composteren in een conventionele composteringstunnel van onze grondstoffen verwerker Omrin. Door de overstap naar herbruikbaar servies zitten er geen disposables meer door de organische reststroom, waardoor het effectief een schone GFT/SWILL stroom is geworden. Hierdoor is het geschikt voor tunnel-compostering. Hiermee laat Into The Great Wide Open zien hoe festivals ook de nutriënten cirkel kunnen sluiten, en zetten we weer een belangrijke stap op weg naar circulariteit.