Afval = grondstof

Op weg naar circulair

In het Afval = Grondstof programma van Into The Great Wide Open werkt het festival toe naar een volledige circulaire materiaalgebruik systeem. Dit betekend dat er uiteindelijk geen afval meer zal zijn dat verbrand wordt, of op een stortplaats terecht komt. Alle materialen die door het festival gebruikt worden zullen dan herbruikbaar zijn, en minimaal hoogwaardig recyclebaar, of composteerbaar. Op die manier kunnen alle materialen in hernieuwbare materialen kringlopen gehouden worden. Als deze materialen kringlopen draaiende worden gehouden met hernieuwbare energie is de circulaire samenleving een feit.

Afval = grondstof

In 2022 zet Into The Great Wide Open de volgende belangrijke stappen op weg naar een circulair festival:

Hoeveelheid restafval verder omlaag brengen

Door inkoop, inhuur, services stevig aan de r-ladder (refuse, reduce, re-use, recycle, etc.) te toetsen binnen alle festival afdelingen, wordt de hoeveelheid restafval enorm teruggedrongen.
Ook de samenwerking met Omrin (grondstoffen en afvalverwerker) is essentieel hierin omdat ITGWO zo al haar materialen stromen direct kan afstemmen op de beschikbare verwerkingstechnieken, waardoor de hoeveelheid restafval nog verder naar beneden kan.

Alle hens aan dek

Dit jaar werkt Into The Great Wide Open met een circulaire en klimaatneutrale samenwerkingsovereenkomst voor alle crew, vrijwilligers, artiesten, kunstenaars, leverancier en cateraars. Dit wordt gedaan om iedereen te betrekken en mee te krijgen op weg naar de gezamenlijke doelstelling; een circulair en klimaatpositief festival.

Herbruikbaar servies

Alleen nog maar herbruikbaar servies op Into The Great Wide Open. Het festival stapt in 2022 in samenwerking met Paardekooper, als eerste grote buitenfestival over naar volledig herbruikbaar servies (warme/koude drank bekers, etens servies en bestek) voor al het eten en drinken, frontstage (Paardekooper) en backstage (Swapbox en Accuraat).

Het herbruikbare servies wordt door de cateraars uitgegeven en na gebruik door de bezoekers weer inde servies bakken op het terrein ingeleverd. Backstage wordt het verzameld en in de grondstoffenstraat gesorteerd en weer in kratten gestopt. Na het festival gaan alle 202.000 servies items terug naar de wal waar ze afgewassen worden waarna ze weer klaar voor de volgende verhuur zijn. Hiermee sparen we zo’n 360.000 single use voedsel verpakking items uit.

Hiermee zet Into The Great Wide Open een belangrijke stap richting het circulaire doel, waarbij afval niet meer bestaat en alles hergebruikt wordt of een hoogwaardige grondstof voor iets nieuws is.

Tijdelijk bouwen met een minimale voetafdruk

Rest materialen, remontabel ontwerp, ‘gebruik i.p.v. bezit’ dat zijn de basisprincipes waarmee Triomf de art directie van het festival dit jaar heeft gerealiseerd. Dit is een essentiële stap om de circulaire doelstelling te gaan halen en uiteindelijk naar 0 afval te komen. Dit is vooral belangrijk omdat decor en andere bouwsels op festivalterreinen vaak na afloop meer dan helft van het totale gewicht aan restafval vertegenwoordigen.

Composteren voor vruchtbare grond

Voor het eerst zullen we dit jaar de organische reststroom kunnen laten composteren in een conventionele composteringstunnel van onze grondstoffenvewerker Omrin. Door de overstap naar herbruikbaar servies zitten er geen disposables meer door de organische reststroom, waardoor het effectief een schone gft stroom is geworden. Hierdoor is het geschikt voor tunnel-compostering. Hiermee laat Into The Great Wide Open zien hoe festivals ook de nutriënten cirkel kunnen sluiten, en zetten we weer een belangrijke stap op weg naar circulariteit.

Grondstoffenplan

Backstage en frontstage ziet het grondstoffenplan er als volgt uit. Alle restmaterialen stromen die hier zijn aangegeven zijn herbruikbaar, recyclebaar, of composteerbaar, behalve de laatste; ‘Restafval’. Om de circulaire doelstelling te gaan halen, moet de ‘Rest afvalstroom teruggebracht worden naar nul (of daar in de buurt). Om dat te bereiken, doet het grondstoffenteam een grondige analyse van deze laatste afvalstroom. Als nauwkeurig in beeld is wat hier nog in zit, kunnen deze materialen er in de komende jaren aan de voorkant van het festival uit georganiseerd worden, of kunnen er hoogwaardige verwerkingsmethoden voor bedacht worden.

Afval = grondstof