Emissievrije energie op festivallocatie

Een aggregaatvrij festival

Bij een klimaatpositief festival hoort een emissievrij energiesysteem voor het hele event. Daarvoor dient alle stroom die er nodig is voor alle locaties geheel uitstootvrij te zijn. Geen klimaatuitstoot (alleen stroom van Nederlandse zon en wind) en geen lokale uitstoot (geen stikstof en zwaveloxiden of fijnstof door elektrificeren). In 2023 proberen we deze enorme stap naar een emissievrij energiesysteem voor al onze festivallocaties te nemen.

In 2022 stonden er nog vier aggregaten die door duurzame biobrandstof HVO-UCO fossielvrij draaiden, maar nog niet emissievrij waren. Gezamenlijk gebruikten deze aggregaten nog zo’n 6000 liter HVO-UCO. Om het dit jaar voor elkaar te krijgen gaan we een pilot aan om volledig aggregraatvrij te worden.

De grote uitdaging was om netaansluitingen voor Nederlandse zon- en windstroom te krijgen op de festivallocaties die groot genoeg zijn voor de piekvraag. Dit is een probleem waar veel festivals tegenaanlopen, waardoor ze meestal op aggregaten aangewezen blijven.

Uitstootvrij

Voorkomen

Om deze stap te nemen moest het stroomverbruik nog verder omlaag. Elke kWh die kan worden voorkomen hoeft immers niet meer geleverd te worden. Dit is gelukt door zuinigere apparatuur, over te gaan op 100% LED en het slim uitschakelen van onnodige apparatuur. Ook maken we gebruik van de meest efficiënte koelcontainers. Hiermee wordt bijvoorbeeld op het Sportveld zo’n 15% van de kWh bespaard.

Sportveld
Schakelt over naar twee powerzones met beide een batterijbuffer van 422kWh en een eigen netaansluiting. De ene wordt gevoed met een uitgebouwde aansluiting vanuit Sportcentrum Flidunen. De andere wordt gevoed vanuit de vergrote Sportveld-aansluiting.

De Open Plek
Schakelt over op een batterijbuffer van 422kWh die gevoed wordt door te hotswappen met twee mobiele batterijpakketten. Deze batterijpakketten van twee keer 422kWh staan op aanhangers die tussen De Open Plek en het oplaadpunt op het industrieterrein pendelen. Dit zal ongeveer eens per twaalf uur plaatsvinden. Wanneer het ene batterijpakket aan het opladen is bij de Jachthaven, is het andere pakket aan het ontladen in de bufferbatterij bij De Open Plek.

De Tokkelbaan
Schakelt om naar een combinatie van een bufferbatterij van 422 kWh met een lange kabelverbinding naar het festivalterrein. Hiermee wordt flexibel maximaal vermogen getrokken zodat de aansluiting in de Jachthaven maximaal benut wordt.

De grote vraag: gaat Into The Great Wide Open dit halen? Krijgen we het voor elkaar om de back-up aggregaten niet aan te hoeven zetten? Na het festival laten we dat uiteraard weten.