De Unie

Een oproep tot solidariteit

Het zijn roerige tijden. Ook in Nederland dreigen ingrijpende veranderingen.


Binnen Team Into The Great Wide Open bestaan serieuze zorgen over de toestand in de wereld. Niet dat de teamleden van het cultuurfestival weten hoe alles moet. Wat ze wel beseffen is dat we ons best moeten doen voor een vrije en eerlijke samenleving.

Uitgangspunt van De Unie is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zoals aangenomen door de Verenigde Naties in 1948.

De Unie
De Unie

De Verklaring wordt gedeeld bij de voorverkoop op 10 februari als ware een zijdelingse toevoeging op de reguliere 'algemene voorwaarden', waarmee alle bezoekers van het festival actief worden aangemoedigd om de verklaring te onderschrijven. Daarmee begint De Unie klein, maar in de hoop en verwachting dat behalve de bezoekers van Into The Great Wide Open ook die van andere festivals, zalen en instellingen de Verklaring actief steunen. Allicht ontstaat zo een beweging met aanhangers die in woord en gebaar streven naar een solidaire, rechtvaardige wereld.

Naast het reguliere programma van bijzondere muziek, kunst, films, kinderkunst en eten en drinken op Into The Great Wide Open, zoals je dat van ons gewend bent, zullen we ook in onze programmering aandacht aan besteden aan De Unie.

In de aanloop daarnaartoe beginnen we met een maandelijkse serie onder de titel De Unie. Hierin hebben we denkers en kunstenaars gevraagd om hun licht te laten schijnen op de huidige situatie.