Programma // Kunst

Zone2Source: Semâ Bekirović en Jan-Pieter Karper

Sculpturen voor mieren en andere dieren
Als je goed kijkt zie je kleine abstracte objecten van felgekleurd suiker staan in het bos. Door de maat zijn ze bijna niet zichtbaar- ze zijn dan ook niet voor ons mensen bedoeld maar voor de mieren (en andere dieren). In een futuristische natuurdocumentaire, gemaakt met een micro-camera, is te zien hoe de dieren gebruik maken van deze landschapskunst. Je kunt deze insectensculpturen ook in het echt zien verspreid door het bos. Ze zijn te vinden bij de felgekleurde roze paaltjes.

Tijdens het festival kun je meedoen aan een workshop voor het maken van sculpturen. Meer info en tijden vind je bij de kunstbalie op het eiland.

Over de kunstenaars
Semâ Bekirović studeerde aan de Rietveld Academie en deed een residentie aan de Rijksakademie in Amsterdam. In haar werk haalt ze haar inspiratie uit de biologie, filosofie en wetenschap. Ze is geïnteresseerd in concepten als de (schijnbare) scheiding tussen natuur en cultuur, in allerlei natuurlijke fenomenen en processen en naar manieren waarop mensen, dieren, planten en andere objecten als systemen binnen een netwerk functioneren. Haar werk is o.a. tentoongesteld bij De Appel (Amsterdam), Stedelijk Museum (Amsterdam), Hayward Gallery Project Space (Londen), Dutch Culture Institute (Shanghai), op Times Square (NYC). Begin dit jaar ontwikkelde ze de tentoonstelling Reading by Osmosis voor Zone2Source (Amsterdam).

Jan-Pieter Karper is een grafisch ontwerper en zeefdrukker. Hij werkt voornamelijk voor en met kunstenaars, fotografen en galeries. In zijn werk ligt de focus op tactiliteit en het gebruik van kleur. Hij draagt een bril.

Co-curator: Zone2Source
Zone2Source is een tentoonstellingsplatform dat projecten ontwikkelt waarin alternatieve verbeeldingen onderzocht worden over de relatie tussen mens, natuur en technologie. In tentoonstellingen, workshops, expedities en discussies onderzoeken ze samen met het publiek nieuwe verbeeldingen rond natuur-cultuur relaties.  Daarnaast ontwikkelen ze langlopende artistieke onderzoekstrajecten met diverse partners zoals Machine Wilderness (over robotica en natuur i.s.m. FoAM en Artis), Exploded View (over stedelijke landschappen i.s.m. Clue+/Vrije Universiteit) en Land (Art) Making (een platform voor land praktijken i.s.m Land Art Contemporary). Initiatiefnemer en artistiek directeur Alice Smits is daarnaast als onderzoeker naar hedendaagse kunstpraktijken en anthropocene theorie betrokken bij het Lectoraat Kunst en Openbare Ruimte/Rietveld Academie. 

Possible Futures – Imagining Radical Assemblies - 
Met Imagining Radical Assemblies onderzoekt Zone2Source hoe een meer inclusieve samenleving in de toekomst eruit kan zien waarin niet de mens maar het leven centraal komt te staan. We hebben onszelf eeuwenlang in het westen als de enige spelers gezien met de natuur als een decor voor onze acties. Nu de natuur zichzelf op het toneel dringt wordt duidelijk dat ze ons bestaan mede bepaalt. Hoe kunnen we onszelf gaan zien als intrinsiek verstrengeld met alles om ons heen? Welke zintuigen hebben we daarvoor nodig en wat leren we van niet-menselijke kennis? Hoe verandert dat het beeld dat we van onszelf hebben? Wat als we niet denken vanuit toe-eigening maar van samen-leving en co-auteurschap? En wat voor nieuwe waarden, instituten en ethiek hoort daarbij, als we de niet-menselijke wezens en dingen om ons heen echte agency geven? Kunst is bij uitstek geschikt voor het experimenteren met nieuwe manieren van ervaren en zijn waar de ecologische crisis waarin we ons bevinden ons toe uitdaagt. Zone2Source nodigt drie kunstenaars uit waar ze al langere tijd mee werken of mee in gesprek zijn om voor ITGWO projecten te realiseren waarin samen met het publiek het samenleven van mens, dier, plant en aarde verbeeld wordt.