Programma // Kunst

Zone2Source: Neal White

Tiny Love Songs (All our futures are scalable)
De geluiden van de natuur zijn vaak liefdesliederen van andere soorten. Geïnspireerd door zijn eigen fascinatie met insecten trekt White’s nachtelijke licht- en geluidsinstallatie onze aandacht naar de insecten ecologie waarvan we als mens afhankelijk zijn. In dit tijd gebaseerde werk, dat zich ieder uur afspeelt, ervaar je een groeiend koor van klanken die geïnspireerd zijn door een heel klein liefdeslied: dat van de mug. Enkele minuten voor het hele uur is het geluids- en lichtwerk te beleven. De stilte die volgt, nodigt je uit om na te denken over het lot van insecten.

Dit werk is gemaakt in samenwerking met Erik Kearney (engineer).

Over Neal White
Neal White heeft een achtergrond in kunst en technologie. In 2004 richtte hij Office of Experiment op waarmee hij in wisselende samenwerkingen experimentele vormen van onderzoek ontwikkelt gericht op onze toenemende techno-wetenschappelijke samenleving. Zijn werk vindt zijn basis in veldwerk en omvat documentaire vormen van media, tijdelijke interventies, en sociale en conceptuele vormen van experiment. Hij werkte samen met o.a. Centre for Land Use Interpretation (U.S.) Arts Catalyst (UK) en Max Planck Insitute (Berlijn). Hij was mede-oprichter van de kunst en technologie groep Sosa (1979-2002) en directeur van O+I (2007-9) (voorheen Artist Placement Group). Hij is Professor of Art/Science en Directeur van CREAM - Centre for research and education in Art & Media aan de University of Westminster.

Co-curator: Zone2Source
Zone2Source is een tentoonstellingsplatform dat projecten ontwikkelt waarin alternatieve verbeeldingen onderzocht worden over de relatie tussen mens, natuur en technologie. In tentoonstellingen, workshops, expedities en discussies onderzoeken ze samen met het publiek nieuwe verbeeldingen rond natuur-cultuur relaties.  Daarnaast ontwikkelen ze langlopende artistieke onderzoekstrajecten met diverse partners zoals Machine Wilderness (over robotica en natuur i.s.m. FoAM en Artis), Exploded View (over stedelijke landschappen i.s.m. Clue+/Vrije Universiteit) en Land (Art) Making (een platform voor land praktijken i.s.m Land Art Contemporary). Initiatiefnemer en artistiek directeur Alice Smits is daarnaast als onderzoeker naar hedendaagse kunstpraktijken en anthropocene theorie betrokken bij het Lectoraat Kunst en Openbare Ruimte/Rietveld Academie. 

Possible Futures – Imagining Radical Assemblies - 
Met Imagining Radical Assemblies onderzoekt Zone2Source hoe een meer inclusieve samenleving in de toekomst eruit kan zien waarin niet de mens maar het leven centraal komt te staan. We hebben onszelf eeuwenlang in het westen als de enige spelers gezien met de natuur als een decor voor onze acties. Nu de natuur zichzelf op het toneel dringt wordt duidelijk dat ze ons bestaan mede bepaalt. Hoe kunnen we onszelf gaan zien als intrinsiek verstrengeld met alles om ons heen? Welke zintuigen hebben we daarvoor nodig en wat leren we van niet-menselijke kennis? Hoe verandert dat het beeld dat we van onszelf hebben? Wat als we niet denken vanuit toe-eigening maar van samen-leving en co-auteurschap? En wat voor nieuwe waarden, instituten en ethiek hoort daarbij, als we de niet-menselijke wezens en dingen om ons heen echte agency geven? Kunst is bij uitstek geschikt voor het experimenteren met nieuwe manieren van ervaren en zijn waar de ecologische crisis waarin we ons bevinden ons toe uitdaagt. Zone2Source nodigt drie kunstenaars uit waar ze al langere tijd mee werken of mee in gesprek zijn om voor ITGWO projecten te realiseren waarin samen met het publiek het samenleven van mens, dier, plant en aarde verbeeld wordt.