Wij Water — De opwekking van de Watermeent
Met o.a. Sef, Hiske Versprille, Leopold Messan, Thijs Middendorp en Edwin Gardner.

Het wordt een even absurd als interessant programma, de opwekking van De Watermeent op zondagmorgen in de De Bolder. Onder de bezielende leiding van Yousef Gnaoui, alias Sef, geven tal van voordrachtkunstenaars in woord en gebaar gestalte aan de verklaring van ‘ons water’ tot een gemeenschappelijk goed. Het water dat ook op Vlieland voor een paar grijpstuivers uit de kraan komt. Water uit een zoetwaterbel die als een bijna oneindige bron fungeert. (Zeewater verdampt, vormt regenwolken, de regen slaat neer op de duinen, de zandlagen filteren het in 30 jaar, waarna Vitens het oppompt en in de waterleidingen leidt.) Dat water is dus van ons allemaal. Dat is een recht. Maar dat recht brengt ook een plicht met zich mee.

Bolder Zaal: 11.30 uur

Wij Water - Watermeent