Boservaring
Vanaf de late jaren 1800 werden steden over de hele wereld verlicht met elektrische straatlantaarns. Ze zorgden ervoor dat mensen 's nachts veilig naar buiten konden, dat de criminaliteit verminderde, en de algemene kwaliteit van leven en werken verbeterde voor stadsbewoners. Nu, jaren verder, zijn we in veel opzichten zo afhankelijk geworden van kunstlicht, dat het nog maar zelden voorkomt dat we volledige duisternis in de natuur ervaren. In zekere zin zijn de donkere gebieden van onze wereld nu een 'vrije ruimte' geworden. Boservaring nodigt het publiek uit om opnieuw een directe dialoog te hebben met duisternis en natuur. 

Over Kay Churcher en Stefano Zucchini
Kay Churcher en Stefano Zucchini ontwikkelen beiden interactieve mediakunst binnen hun studie ArtScience. Samen ontwikkelen ze een immersief werk voor Into The Great Wide Open. Kays focus is gericht op interactief licht, locatiespecifieke installaties en de betrokkenheid van het publiek bij meeslepende ervaringen. Stefano richt zich voornamelijk op de lichamelijkheid van geluid, het akoestische gedrag van de ruimte en geluidskunst. 

Inschrijven bij de Kunstbalie

Dit jaar heeft het kunstteam samengewerkt met de ArtScience-opleiding van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. De studenten hebben zich laten inspireren door het thema De Vrije Ruimte en hebben in de loop van het jaar een aantal intrigerende concepten ontwikkeld.

Stefano Zucchini en Kay Churcher - Boservaring #ArtScience