Op 19 en 20 augustus 2016 vinden op Vlieland en Terschelling een aantal herinneringsmanifestaties plaats over twee grote rampen tijdens de Tweede Engelse oorlog: de ondergang van een grote vloot bij Vlieland en de vernietiging van het dorp West-Terschelling in augustus 1666.

In hun boeken “1666: de ramp van Vlieland en Terschelling” en “1666: Het Vlie brandt”, publiceerden de Vlielander geschiedschrijver Jan Houter en historicus Anne Doedens daar uitvoerig over. De Engelsen wilden Vlieland platbranden. Dat mislukte. Toen staken ze 170 handelsschepen bij Vlieland in de brand, waarbij in enige uren tijd meer dan tweeduizend zeelieden verdronken. Een dag later werd het dorp West-Terschelling platgebrand. Jan Houter vertelt, aan de hand van uniek historisch plaatmateriaal, over deze grote rampen, waarover tot nu toe niets in de Nederlandse geschiedenisboeken heeft gestaan. Waarom niet?