Word
Vuurtoren
wachter

Knockvologan Observatory
Hoe kan een eiland, door verschillende ogen bezien en op een meerstemmige en zintuiglijke wijze in kaart gebracht, nieuwe inzichten verschaffen, verhalen opwekken en mogelijkheden bieden voor een duurzamere relatie tussen de mens en haar omgeving? 

Deze vragen staan centraal in het werk en leven van Miek Zwamborn en Rutger Emmelkamp. Sinds 2016 wonen zij op het eiland Mull aan de Schotse westkust. Voor hun onderzoek nodigen ze specialisten en generalisten, lokale bewoners en overzeese vreemden uit om samen te werken in en met het landschap. De samenwerkingen genereren niet alleen nieuwe input maar slaan ook een brug tussen het vaste land en het het eiland. Op deze manier proberen ze tot een optelling te komen van de posities van de visser, de dichter, de boer, de bioloog, de componist, de kunstenaar en de filosoof. 

Voor het festival bouwen Miek en Rutger in de duinen een observatiepost. In dit observatorium wordt een collectie getoond van werken en proeven die zij in Knockvologan zijn gestart. Samen met kunstenaar Lotje van Lieshout wordt een periscoop ontwikkeld, die niet het waddengebied maar het landschap van Tireragan laat zien. De werken die in het observatorium worden getoond, zijn directe voortvloeisels uit de vraagstukken, de kansen, het materiaal en de weerstand die het ruige Schotse kustlandschap bieden. Een van de samenwerkende kunstenaars is Sae Honda, een kunstenaar die werkt met gevonden zwerfplastic en daar bijzondere stenen van maakt.

Over Miek Zwamborn en Rutger Emmelkamp
Sinds 2016 wonen en werken Miek Zwamborn (1974, schrijver, dichter, beeldend  kunstenaar) en Rutger Emmelkamp (1975, beeldend kunstenaar en vormgever) op het zuidwestelijke deel van het Schotse Isle of Mull. Ze hebben daar *Knockvologan Studies* opgezet; een studieplek zonder muren. *Knockvologan Studies* beoogt via diverse samenwerkingsverbanden een meerstemmig en zintuiglijk portret van het ruige kustlandschap te bouwen om daarmee bij te dragen aan een vruchtbare relatie met dat landschap dat ons huisvest. Dit jaar zijn ze de Eilandkunstenaars van Into The Great Wide Open

Miek Zwamborn en Rutger Emmelkamp - Knockvologan Observatory

» Website Miek Zwamborn en Rutger Emmelkamp - Knockvologan Observatory