Programma // Kunst

Clinton Kabena

Cobalt Dreams

Cobalt Dreams is een beklemmend beeld van de verborgen kosten achter het streven naar groene energie, met name in de context van de kobaltwinning in de Democratische Republiek Congo.
Een auto gewikkeld in kobaltblauwe stof, als een lijkwade die doet denken aan de omhulde verpakking van Congolese nkisi (voodoo pop), doordrenkt met spirituele betekenis en het gewicht van onvertelde verhalen.
De kobaltblauwe kleur symboliseert het mineraal kobalt, een essentieel onderdeel van batterijen voor elektrische voertuigen. Toch herinnert deze levendige kleur ook aan het lijden dat het Congolese volk heeft moeten doorstaan tijdens de onophoudelijke jacht op deze grondstof. De auto, ooit een symbool van dromen en aspiraties, hangt nu in stilstand, omhoog wijzend naar de hemel maar voor altijd aan de grond door het gewicht van zijn gevolgen.

Cobalt Dreams daagt kijkers uit om de confrontatie aan te gaan met de ongemakkelijke waarheden die onder de oppervlakte van onze moderne wereld schuilen. Het nodigt uit om na te denken over de menselijke en ecologische tol van onze onverzadigbare honger naar vooruitgang en innovatie en spoort ons aan om de werkelijke kosten van onze dromen te heroverwegen.

Over Clinton Kabena
Clinton Kabena
is een beeldend kunstenaar en vormgever, geboren in Democratische Republiek Congo en opgegroeid in Nederland. Zijn werk is hoofdzakelijk gericht op de transformerende aard van reizen, met name reflecterend op Afrikaanse migratie, en de veerkracht van de individuen die ze ondernemen. Hij onderzoekt de sociale netwerken die door deze reizen ontstaan ​​en de diepgaande impact die ze hebben op individuen, gezinnen en gemeenschappen. In zijn praktijk zijn voertuigen een centraal thema omdat deze de verhalen letterlijk en figuurlijk vervoeren. Ze zijn het medium dat de bestuurder, de passagier en de route met elkaar verbindt en symboliseren de verbindingen tussen mobiliteit en het menselijke verlangen naar verandering.

Clinton Kabena

Het kunstprogramma van Into The Great Wide Open wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en De Versterking.