Programma // Kunst

Charl Landvreugd


“Een wezenlijke bedreiging voor de kwaliteit van de rechtsstaat is dat in ons land iemands huidskleur of naam nog te vaak bepalend is voor zijn of haar kansen. Dat is onaanvaardbaar. Het maatschappelijk debat hierover schuurt soms, maar kan ons ook verder brengen in de strijd tegen discriminatie, racisme en ongelijke behandeling. Bestaande verschillen overbruggen begint bij de bereidheid naar elkaar te luisteren.” (Willem-Alexander der Nederlanden, Troonrede, 2020)

Met movt nr. 10: Normal Space onderzoekt Charl of het mogelijk is om een ​​ruimte te creëren waarin ras en etniciteit, geslacht, klasse, seksualiteit en sociale achtergrond geen invloed hebben op hoe je een ander waarneemt. Wat is normaal, wat is cultuur en wie bepaalt dat?

​​Charl Landvreugd is kunstenaar, onderzoeker en educator. Hij groeide op in Rotterdam in een tijd waarin voor verschillende migrantengemeenschappen Nederland thuis werd. Als onderdeel van deze levendige ruimte, pleit hij voor lokale continentaal Europese concepten en taal die aan deze omgeving ontspruiten, en die de potentie in zich dragen om te spreken over gevoeligheden die specifiek zijn voor het gebied. Gebruikmakend van een breed scala aan artistieke disciplines past hij de resultaten van zijn onderzoek toe in het denken over burgerschap, erbij-horen, en hoe dit tot uiting komt in onder andere de beeldende kunst. Zijn opleiding heeft hij gevolgd aan Goldsmiths (BA, London), Columbia University (MA, New York) en de Royal College of Art (PhD, London).

www.landvreugd.com