De ambitie van deze film is zowel precies als hooggegrepen: een exploratie van de filmgeschiedenis aanbieden die louter bestaat uit scènes met sterrenhemels. Geen landschap, zelfs geen boomtop of puntdak. Hooguit een wolk of satelliet. Geen ondertitels ook. De fragmenten behouden hun oorspronkelijke geluidsband – vaak kitscherig of bombastisch – en worden in chronologische volgorde vertoond. Aanvankelijk is de iconografie nog behoorlijk naïef, maar daarna ziet de kijker een pleiade aan stilistische benaderingen en technische oplossingen voorbijkomen. Hoe recenter, hoe realistischer.

Behalve een filmhistorische verkenningstocht is ★ natuurlijk ook een conceptueel werk dat vragen oproept over onze verhouding tot tijd en ruimte. Bovenal houdt Lurf de menselijke aspiraties een spiegel voor. Maar ook zijn eigen ambitie reikt ongegeneerd ver: hem staat een principieel oneindige director's cut voor ogen, waarbij hij elk jaar een nieuwe, langere versie oplevert.

NB: van  Johann Lurf is ook de videoinstallatie A to A (Kreis WR Neustadt) opgenomen in de Kunstprogrammering.

 Johann Lurf, Oostenrijk 2017, 90 min.