Wat we doen

Ecologische en sociale duurzaamheid

Into The Great Wide Open vindt midden in de natuur van Vlieland plaats. Dat is het mooiste decor dat we ons kunnen wensen, en dat willen we heel graag zo houden.

Eén van onze belangrijkste partners daarin is Staatsbosbeheer. Zij hebben ons door de jaren heen een hoop geleerd over de flora en fauna op het eiland en hoe we ons daar als festival toe kunnen verhouden, zodat we te allen tijde handelen binnen de kaders van de Wet natuurbescherming. In de basis gaan we uit van het principe ‘leave no trace’. Als we na de afbouw van het festival teruggaan naar de vaste wal, mag er in de bossen en duinen eigenlijk niets te zien zijn van de festiviteiten die zich daar hebben afgespeeld.

Dat betekent bijvoorbeeld dat we niet graven in de grond: als er gaten gemaakt worden voor palen worden deze naderhand weer gevuld met dezelfde aarde; ook het mos wordt intact gehouden en nadien teruggelegd. Datzelfde geldt voor het weghalen van dennenappels op plekken waar podia of kunstwerken worden opgebouwd. In de opbouw worden tienduizenden dennenappels van de festivallocaties weggehaald, die na afloop van Into The Great Wide Open allemaal weer verspreid worden teruggelegd.
We beschermen (jonge) planten met hekjes, en materiaal dat in bomen wordt gehangen wordt altijd op een manier vastgemaakt zodat de bomen er niet onder te lijden hebben. Dat betekent: géén spijkers en schroeven, wél spanbanden, staalkabels (mits met een zacht materiaal eronder) of zelfs fietsbanden.

Wat we doen
Bevestiging van speakers aan bomen | Beeld door Sjoerd Knol
varens
Bescherming van planten in het bos | Beeld door Sabine Rovers

Werken in de bouw en breek van het festival brengt sowieso de nodige uitdagingen met zich mee: zo worden honderden materialen naar de betreffende locaties gelopen en getild, in plaats van dat dit door machines wordt gedaan en is het transport een zeer secure tetris puzzel: alles wordt zo efficiënt mogelijk geladen, zodat er zo min mogelijk trailers naar Vlieland hoeven.

Voor wat betreft de routing zorgen we ervoor dat er geen nieuwe paden in de bossen, doordat we gericht werken met afzettingen. Er wordt daarnaast rekening gehouden met ruiterroutes en we gaan afkalving tegen door het plaatsen van matten op looppaden.

‘Leave no trace’ gaat natuurlijk over meer dan wat je met het oog kunt zien. Into The Great Wide Open streeft ernaar om een circulair, fossielvrij en klimaatpósitief festival te zijn. Een super uitdagende opdracht voor onszelf, maar ook een met hoge urgentie. In 2023 werd er daarom een grote testcase gedraaid met batterijen van Greener om de uitstoot van het festival verder richting 0 te brengen.

Dit streven, en met name het in de praktijk brengen daarvan, leverde het festival ook veel bijval op. Zo ontving Into The Great Wide Open in 2023 op EurosonicNoorderslag een IJzeren Podiumdier voor alle inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Een bijzondere prijs en waardering omdat de prijs op basis van stemmen van leden van de Vereniging Nederlandse Podia en Festivals (VNPF) tot stand komt. Die status als meest duurzame festival werd in 2023 bevestigd in het rapport dat de Boekmanstichting samenstelde in opdracht van de Raad van Cultuur. Hierin werd ITGWO geprezen ‘als best practice voor de gehele cultuursector als het om duurzaamheid gaat’.

Gemeenschap

Het Sportveld is al sinds 2009 onze uitvalsbasis in dat ene weekend aan het einde van de zomer, maar het is óók de thuisbasis voor Vlielandse voetbalclub VSV ’31, eilandkinderen en alle andere recreatieve gebruikers. Daarom hebben we flink geïnvesteerd in de staat van het Sportveld en financieren we jaarlijks ook het najaarsonderhoud.

Ook wordt er al jaren en in vele projecten samengewerkt met de leerlingen van Eilandschool De Jutter. Een jaarlijks terugkerend voorbeeld daarvan is hun bijdrage aan de Kolderkrant. De eerste krant die tijdens het festivalweekend wordt verspreid (op de vrijdag), wordt ieder door de eilandkinderen gemaakt.

Maar ook buiten Vlieland werken we samen met jongeren. Bijvoorbeeld met jongerenwerk Enkhuizen of Cement Meppel. De Jeugd heeft immers de toekomst. Het opbouwen van een festival is een te gekke ervaring voor deze jongeren. Ze zitten veelal in een lastige thuissituatie en kennen elkaar niet of nauwelijks. Na een paar dagen keihard werken, worden grenzen verbroken, bloeien vriendschappen op en maakt onzekerheid plaats voor zelfverzekerdheid.

Wat we doen
De Kolderkrant in de maak | Beeld door Sabine Rovers

Into The Great Wide Open legt zich er kortom op toe om het festival op een zo duurzaam mogelijke manier te organiseren, op ecologisch én sociaal gebied.