Ook in 2021 wordt het kunstprogramma voor Into The Great Wide Open gevormd vanuit een overkoepelend thema, dit jaar met als titel Transform/Transit. Transform/Transit geeft vorm aan een wereld waarin het digitale niet meer weg te denken is, waar groei en vooruitgang niet langer onomstreden zijn en waar natuur niet bekeken wordt vanuit mystiek en romantisch oogpunt maar vanuit de transitie van perspectief. Een wereld waarin diaspora voor velen een permanente staat van zijn is en waar identiteit en inclusie niet vanzelfsprekend is maar bevochten moet en mag worden. Een programma om bij stil te staan, in het nu.

Verder lezen