Calling for Times to Come
Calling For Times To Come is een samenwerking tussen de kunstenaars en diverse andere levende en niet-levende entiteiten – sledehonden, raven, wind -  die ze ontmoet hebben tijdens een expeditie in Groenland. In deze geluidsinstallatie worden hun stemmen en klanken geïntroduceerd op Vlieland en losgelaten om zich te verbinden met alles en iedereen die in de bossen en duinen leeft. In plaats van het interpreteren van de stem van de natuur wordt hier de vraag gesteld: “Hoe kunnen we reageren op signalen die ver af lijken te staan van ons gebruikelijke begrip van de wereld? En hoe kunnen we een relatie vormen met deze schijnbaar onzichtbare krachten die onze wereld mede vormgeven?

Over de kunstenaars
In zijn werk bevraagd Jasper Coppes (NL, 1983) de dominante verhalen die we vertellen over landschappen en de processen die zich daarin afspelen. Lange termijn dialogen met specifieke locaties, mensen en andere entiteiten vormen de basis van deze praktijk. Coppes' werk krijgt vorm in diverse media zoals film, tekst, sculptuur, architectuur en geluid. Recente tentoonstellingen zijn o.a. ‘'Cabinet Interventions’ Glasgow International Festival, Glasgow (2018), ‘Flow Country’ Glasgow Short Film Festival, (2017), 'Roineabhal', Galerie van Gelder, Amsterdam (2015). 

Malu Peeters (NL, 1984) is  een geluids kunstenaar/componist/geluidsontwerper. Ze maakt radio werken en installaties, elektronische muziek en geluidsontwerp en combineert veldopnamen en Foley met synths, stemmen en (zelfgemaakte) instrumenten. Peeters was de persoonlijke assistent van de Nederlandse componist Louis Andriessen (2009-2015) en mede-oprichtster, publicist en bestuurslid van ‘hard/hoofd, een Nederlands online tijdschrift voor kunst en (nieuwe-) journalistiek.

Dit werk is gemaakt in samenwerking met Peter Seeba (U.S. 1988), een geluidsontwerper uit Texas met een passie voor veldopnames. Seeba heeft veel ervaring met documentaires en fictieve film, en hij werkt vaak samen met andere geluidsontwerpers als editor, sfx recordist en 5.1 mixer. 

Co-curator: Zone2Source
Zone2Source is een tentoonstellingsplatform dat projecten ontwikkelt waarin alternatieve verbeeldingen onderzocht worden over de relatie tussen mens, natuur en technologie. In tentoonstellingen, workshops, expedities en discussies onderzoeken ze samen met het publiek nieuwe verbeeldingen rond natuur-cultuur relaties.  Daarnaast ontwikkelen ze langlopende artistieke onderzoekstrajecten met diverse partners zoals Machine Wilderness (over robotica en natuur i.s.m. FoAM en Artis), Exploded View (over stedelijke landschappen i.s.m. Clue+/Vrije Universiteit) en Land (Art) Making (een platform voor land praktijken i.s.m Land Art Contemporary). Initiatiefnemer en artistiek directeur Alice Smits is daarnaast als onderzoeker naar hedendaagse kunstpraktijken en anthropocene theorie betrokken bij het Lectoraat Kunst en Openbare Ruimte/Rietveld Academie. 

Possible Futures – Imagining Radical Assemblies - 
Met Imagining Radical Assemblies onderzoekt Zone2Source hoe een meer inclusieve samenleving in de toekomst eruit kan zien waarin niet de mens maar het leven centraal komt te staan. We hebben onszelf eeuwenlang in het westen als de enige spelers gezien met de natuur als een decor voor onze acties. Nu de natuur zichzelf op het toneel dringt wordt duidelijk dat ze ons bestaan mede bepaalt. Hoe kunnen we onszelf gaan zien als intrinsiek verstrengeld met alles om ons heen? Welke zintuigen hebben we daarvoor nodig en wat leren we van niet-menselijke kennis? Hoe verandert dat het beeld dat we van onszelf hebben? Wat als we niet denken vanuit toe-eigening maar van samen-leving en co-auteurschap? En wat voor nieuwe waarden, instituten en ethiek hoort daarbij, als we de niet-menselijke wezens en dingen om ons heen echte agency geven? Kunst is bij uitstek geschikt voor het experimenteren met nieuwe manieren van ervaren en zijn waar de ecologische crisis waarin we ons bevinden ons toe uitdaagt. Zone2Source nodigt drie kunstenaars uit waar ze al langere tijd mee werken of mee in gesprek zijn om voor ITGWO projecten te realiseren waarin samen met het publiek het samenleven van mens, dier, plant en aarde verbeeld wordt.

Zone2Source: Jasper Coppes en Malu Peeters