Joris Strijbos presenteert zijn kinetisch lichtsculptuur HOMEOSTASE voor het eerst tijdens Into The Great Wide Open. Homeostase betekent letterlijk ‘het bestaan van onderling op elkaar afgestemde processen waardoor het vitale evenwicht bewaard blijft’. Joris is geïnspireerd door de bewegingen van zwermen vogels en insecten en vertaalt deze biologische verschijnselen tot choreografieën in licht. Voor Homeostase gebruikt hij tientallen draaiende objecten die ergens in het bos worden opgesteld.

De installatie is gebaseerd op het principe dat elk individu in een groep de ruimte aftast naar de voor hem of haar ideale situatie. Vanaf een afstand lijkt het werk chaotisch gedrag te vertonen, maar wanneer er langduriger naar gekeken wordt, zal opvallen dat er duidelijke patronen te herkennen zijn. Constante dynamiek in de stilte van het bos.

http://www.jorisstrijbos.nl

http://www.macular.nl

Homeostase