Het kunstprogramma van Into The Great Wide Open 2019 onderzocht de toekomst. Kunstenaars is gevraagd om het thema Possible Futures uit te werken, op zoek naar nieuwe verhalen en ideeën voor een andere aanpak van onze toekomst. Low tech en high tech; analoog en digitaal, maar telkens met als doel op een andere manier naar ons en onze omgeving te kijken. Dit resulteerde in 15 werken verspreid over het eiland.

Foto's door Sander Heezen, video's door Lyubov Matyunina & Konstantin Guz.

Ikbal Lubys & Tony Maryana in samenwerking met Laurie Crombie
In samenwerking met het Engelse festival Abandon Normal Devices is The Hive naar Vlieland gehaald. Dit werk bestaat uit een grote klankkast van gevormde gamelanbladen met vibrerende pijpen, geïnspireerd op het geluid van zwermen bijen.
Claudy Jongstra
Hand gesponnen wollen draden leidden je naar de installatie en interactieve performance Five Pits: Salt, Water, Ash, Walnut, Wool op het strand. In vijf grote kuilen demonstreerde Studio Claudy Jongstra haar werkproces: verzamelen, wassen, verven, drogen en spinnen. Het werk was het vervolg op het vorig jaar gepresenteerde Foraging Vlieland.Daems Van Remoortere
In samenwerking met Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond presenteerden we het interactieve werk Track Tracy. Dit werk bestaat uit twee zoekende schijnwerpers die zich, aangestuurd door kunstmatige intelligentie, concentreren op ‘willekeurige’ voorbijgangers, die ze vervolgens in de spotlights zetten.Daniel Maalman
In het doorlopende project Foundscape onderzoekt Maalman de klankeigenschappen van verschillende materialen en verwerkt hij de resultaten in bijzondere geautomatiseerde en ruimtelijke muziekinstrumenten; ditmaal een werk op maat voor de vuurtoren op Vlieland.Donna Verheijden 
Kiss the Sky – Eye Trick the I is een scherp video essay over trompe-l’oeil, bedrog, privileges, verleidingen en ogenschijnlijke vrijheden en was te zien op een groot scherm in het bos van Vlieland. Kay Churcher  & Daan Boer
The Insubstantial City, het afstudeerwerk van Churcher voor de ArtScience opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten voerde de kijker naar een onwezenlijke stad die beweegt zonder richting en meebeweegt met zijn perspectief.Lauren Jetty 
Notes van Lauren Jetty was het andere afstudeerwerk van de ArtScience opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten dat we dit jaar op ITGWO programmeerden. Hierin legt de kunstenaar dwarsverbanden tussen geur en geluid met behulp van draaitafels met langspeelplaten van ijs.

Matthijs Munnik 
In Hyperplanar produceren een serie lasers en een rookkanon haarscherpe holografische lichtvelden en zorgen daarmee voor een hypnotische ervaring. Een kijkje in een universum van zwevende kleurvlakken, moiré patronen en strakke ritmes.Telemagic 
TelePythia was een orakel verstopt in de bossen van Vlieland. Aan de hand van datastromen uit de natuurlijke omgeving gaf het de bezoeker nieuwe inzichten gebaseerd op de stand van de sterren, de windrichting, de vaartijden van de veerdienst, maar ook aan de hand van data uit de directe omgeving zoals internetverkeer.Yasuhiro Chida 
In Analemma van de Japanse Chida ervoer je de ruimte, omringd door duizenden lichtjes in het donkere bos. Een uiterst delicaat werk, bestaande uit maar liefst 2 kilometer draad.

Špela Petrič 
De installatie Institute for Inconspicuous Languages: Reading Lips kwam tot stand in samenwerking met Planet B, de internationale missie voor een wetenschap-, kunst- en technologiemuseum voor de 21e eeuw dat wordt opgezet door de Waag in samenwerking met Amsterdam Science Park.
Dit laboratorium volgt bijna-toekomstige gebeurtenissen die zijn gedocumenteerd door het tijdschrift Science; een paper waarin wetenschappers de eerste zinvolle uitwisseling beschrijven tussen een plant en een mens. Wat hebben de planten ons te zeggen?In samenwerking met Transnatural, een instituut en label dat zich dit jaar richt op een reizend programma getiteld In The Age of Post-Drought, zijn een tweetal werken uitgekozen.

Atelier Van Lieshout
Ten eerste is dit het monumentale werk Excrementus Megalomanus van Atelier Van Lieshout. Hierbij kon de bezoeker zich aan het festivalgedruis onttrekken door hoog boven het terrein uit te torenen en onderdeel te worden van het recyclingproces.Robertina Šebjanič & Arnout Meijer

Het tweede werk dat via Transnatural tot stand kwam was getiteld Vestibular S. Observatory. Dit werk bestond uit een omgekeerde koepel op een oude inlandse duin, die dienst deed als een zonnewijzer. In dit observatorium waren het geluid en het licht van Vlieland en de Waddenzee uitgelijnd. Onder en boven het oppervlak, hoorbaar en onhoorbaar, dag en nacht, hoorden we hoe het klinkt onder water, en volgden we de sporen van onze aanwezigheid diep in de zee.

In het kader van Possible Futures heeft tentoonstellingsplatform Zone2Source twee werken ontwikkeld onder de noemer Imagining Radical Assemblies.

Neal White
Het eerste project is getiteld Tiny Love Songs (All our futures are scalable) en werd ontwikkeld door de Britse kunstenaar Neal White en technicus Erik Kearney. De geluiden van de natuur zijn vaak liefdesliederen van andere soorten. In dit werk, dat 1 maal per uur te ervaren was, hoor je een groeiend koor van klanken die geïnspireerd zijn op een heel klein liefdeslied: dat van de mug.Semâ Bekirović & Jan-Pieter Karper
De andere bijdrage van Zone2Source was het werk Sculpturen voor mieren en andere dieren van Semâ Bekirović en Jan-Pieter Karper. Als je goed keek zag je kleine abstracte objecten van felgekleurd suiker staan in het bos. Door de maat waren ze bijna niet zichtbaar- ze waren dan ook niet voor mensen bedoeld maar voor de mieren (en andere dieren). In een futuristische natuurdocumentaire, gemaakt met een micro-camera, was te zien hoe de dieren gebruik maken van deze landschapskunst. 


 

Voor het kunstprogramma brachten we eerder onderstaand pamflet naar buiten.

Dansend op de vulkaan alsof er niemand kijkt, of juist als een konijn in de koplampen, maar ook de talloze summits en crisisoverleggen ten spijt: de wereld is aan het veranderen. Enerzijds beleven we de ecologische wending, waarbij overmatige CO2uitstoot, smeltende polen, plasticsoep, en uitstervende diersoorten ons welkom heten in het Antropoceen: het tijdperk waarin onze blijvende invloed op de aarde onomkeerbaar lijkt.

Aan de andere kant beleven we een ontwikkeling die zich afspeelt op onze netwerken waar data-driven marketing en sociale media ons dagelijks brood zijn en dit land eerder bestuurd lijkt te worden door de cowboys uit Silicon Valley dan door onze eigen mensen in Den Haag. Ook al lijkt technologie bij deze problemen zowel oorzaak als oplossing te zijn, toch is de ‘frictionless and trouble-free zone’ die zij ons beloven, niet per definitie de enige en juiste weg. Voor originele oplossingen voor een betere wereld, biedt de waarde van imperfectie en het analoge denken een alternatieve methode.

Met dit in het achterhoofd, is de kunstredactie op zoek en in gesprek gegaan met allerlei soorten makers, denkers, dromers en doeners om met creativiteit, onafhankelijkheid en eigenwijsheid andere oplossingen voor morgen te bedenken. Met concrete en hanteerbare antwoorden voor grootse vragen, kritische bespiegelingen, maar ook grappige, denkbeeldige, ontwijkende of juist ondermijnende antwoorden verwerkt in maar liefst zestien kunstwerken verspreid over het eiland als resultaat.

Het kunstprogramma voor Into The Great Wide Open 2019 werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het VSB Fonds en het Mondriaan Fonds.