De beelden van de derde dag Into The Great Wide Open 2018. Gemaakt door Camila Wijnmaalen, Tom van Huisstede, Tess Janssen, Marleen Annema, Félice Hofhuizen, Paulus van Dorsten, Sabine Rovers en David van Dartel.