Kunst

Het kunstprogramma op Into The Great Wide Open speelt zich af tussen en rondom de diverse podia, in de bossen, duinen, strand en in het dorp. Geprogrammeerd wordt er vanuit een jaarthema waarmee we een brug willen slaan tussen artistieke praktijk en maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast biedt het kunstprogramma de bezoeker ruimte voor verdieping, ruimte voor afstand tot de verder drukke programmering, maar ook ruimte om de wereld en het leven – zo ver weg van het vasteland en de waan van de dag – even vanuit een andere kant te bekijken en geïnspireerd te raken.

Dit was het kunstprogramma van 2022:

2022: Traces

Onder de noemer Traces presenteren we dit jaar een programma waarbinnen we ons verdiepen in thema’s als verandering, herkomst, vertrek, transitie, herinneringen, migratieroutes en daaraan verbonden noties van identiteit en ‘belonging’. Daarmee borduren we voort op het programma dat reeds in de steigers stond voor de editie van 2021. Dit programma droeg de titel Transform/Transit; een thema dat een maatschappelijke invalshoek gaf, alhoewel het geen letterlijke vertaling was van hoe de wereld was veranderd onder invloed van de gezondheidscrisis. Het thema bleek en bleef gedurende het jaar relevanter dan we hadden kunnen bevroeden. De aanleiding was immers de snel veranderende tijd waarin we leven. Ook met Traces wilden we stilstaan in het nu, bij het punt van verandering zelf.

Het thema was al bepaald en stond reeds op papier vóór de inval in Oekraïne. Waaruit eens te meer blijkt hoe pijnlijk actueel thema’s als herkomst en vertrek blijken en blijven. Kunst bij uitstek kan verhalen brengen, bevragen en kritisch reflecteren op de wereld om ons heen en dus houden we vast aan dit thema en bieden we daarbinnen ook ruimte aan het doorgronden van dit moment.

In het vroege voorjaar van 2020 werd met de komst van het coronavirus de samenleving plots – zonder aankondiging vooraf – on hold gezet. Er was een heel kort moment waarop nieuwe inzichten en zelfs een volledig nieuw perspectief aan de oppervlakte verschenen. Het leek een wake-up call, die ons deed beseffen dat er een unieke mogelijkheid ontstond om een afslag te nemen; om niet dat pad te vervolgen waarvan we met z'n allen wisten dat het weliswaar onze behoeften op de korte termijn zou bevredigen, maar de vooruitzichten voor volgende generaties ernstig in gedrang zou brengen.

Dat gevoel was mooi en beklemmend. Maar ook maar van korte duur. Met het programma Traces ontstaat er ruimte om ‘het heden’ in een nieuw daglicht te mogen definiëren en interpreteren. We zoeken samenwerking met kunstenaars die werken aan het punt van verandering zelf, in al zijn schijnbare tijdelijkheid. Ze gaan op zoek naar sporen en verre echo’s. Of naar manieren om persoonlijke verhalen en herinneringen in kaart te brengen. Hoe is migratie, diaspora en gemeenschapsgevoel maar ook beweging en vergankelijkheid in het huidige tijdsgewricht te begrijpen? Hoe wordt onze behoefte aan verbinding en de zoektocht naar onze roots of identiteit zichtbaar?

Daarmee geven ze gezamenlijk vorm aan een wereld waarin het digitale niet meer weg te denken is, waar groei en vooruitgang niet langer onomstreden zijn en waar natuur niet bekeken wordt vanuit mystiek en romantisch oogpunt maar vanuit de transitie van perspectief. Een wereld waarin diaspora voor velen een permanente staat van zijn is en waar identiteit en inclusie niet vanzelfsprekend is maar bevochten moet en mag worden. Het wordt een programma om bij stil te staan, in het nu.