Klimaatneutraal bier op je festival

Een pilot van Brand, Lab Vlieland en Into The Great Wide Open

Klimaatneutraal bier op je festival is een pilot van Brand, Lab Vlieland en Into The Great Wide Open om te laten zien dat klimaatneutraal bier op een festival mogelijk is. Het is interessant om te zien welke stappen daarvoor nodig zijn, maar ook welke er nog genomen kunnen worden.

Klimaatneutraal bier

De stappen:

  1. Duurzamer brouwproces voor het merendeel van de geschonken bieren op ITGWO. Door de inzet van Nederlandse zon en wind stroom, waterkracht en groen gas; zowel in Waalre, Texel als op Vlieland (Fortuna gecompenseerd gas). De niet te voorkomen restuitstoot ruimen we na het festival op.
  2. Fossielvrij transport* over land en zee. Door inzet van zeilboten, paard en wagen, elektrisch en duurzame biobrandstof transport (deels direct getankt deels door ‘fuel replacement’).
  3. Zero emissie energie op het festivalterrein voor festivalbier infrastructuur; bier koelen, pompen, afwasmachines, afvalwater pompen. Door inzet van nieuwe mierenzuur aggregaat kunnen de benodigde Kwh zonder uitstoot (alleen wat waterdamp) geleverd worden. Mierenzuur is een waterstof-drager die het mogelijk maakt om waterstof in een gewone brandstof tank te kunnen bewaren en transporteren.
  4. Afvalvrij uitschenken van bieren op het festivalterrein door gebruik van herbruikbare bekers die lokaal worden afgewassen.

*Voor sommige delen van het vervoer die nog niet elektrisch konden - een paar zware vracht trekkers en vrachtschip - wordt duurzame hernieuwbare brandstof (Neste My renewable diesel) ingezet via direct tanken, of ‘fuel replacement’. Omdat deze duurzame biobrandstof zo’n 90% van de CO2 uitstoot t.o.v. fossiele diesel bespaart, is het van belang om 112% van het benodigde aantal liters in de vervoerslijn in te brengen i.p.v. 100%. Met deze 12% wordt de resterende 10% uitstoot tijdens andere km door dezelfde vrachtwagens voorkomen, waardoor deze als bespaarde CO2 voor deze pilot geteld kunnen worden en er effectief (netto) klimaatneutraal gereden en gevaren wordt.