Afval = grondstof

Geen lineair maar circulair afvalbeleid

Om een circulair festival te worden zal al het afval - materialen waar niks anders meer mee kan dan verbranden of op de vuilstort - voorkomen moeten worden, of tot een grondstof voor iets nieuws worden omgevormd. Wanneer afval niet meer bestaat en alles grondstof voor iets nieuws is, kunnen materialen eeuwig hergebruikt worden. Met toevoeging van hernieuwbare - klimaatneutrale - energie heb je dan een circulaire samenleving waarin grondstoffen en energie nooit meer opraken. Dat is waar we naar streven.

Tijdens het festival streven we ernaar om een afvalvrij publieksterrein te creëren. De afvalbakken die op het festival zullen staan zijn grondstoffenbakken. Afval is restmateriaal waar niks anders meer mee kan dan verbranden in de vuilverbranding. Dat proberen we te voorkomen. We hebben het nu zo ingericht dat alles binnen het publieksterrein past binnen twee cirkels:

1. Herbuikbaar/afwasbaar (statiegeld bekers, kartonnen biertreetjes, ceramieke borden, echt bestek)

2. Composteerbaar (alles wat niet terug hoeft naar de bar/cateraar: alle etensresten wegwerp servies, bestek en koffiebekers). Hiervan maken we met de snelcomposteermachine de hoogwaardige grondstof: compost. Die vervolgens voor grondverbetering wordt gebruikt en die beschikbaar is voor bezoekers om er eigen planten op te groeien.

We zamelen alles in op de afval=grondstoffen punten. De grote zwarte bakken, met ‘Composteerbaar’ erop, daar gaat alles in dat je op het festivalterrein kan krijgen. En omdat bezoekers zelf ook soms wat meenemen hebben we de kleine rode ‘Rest’ bak, die is om de zelf meegenomen plastic rommel in te gooien. Zo is het publieksterrein afvalvrij (op zelf meegenomen spullen na).

Afval = grondstof