Samen met Oerol en Welcome To The Village betrekt Into The Great Wide Open dit jaar een aantal mensen als vrijwilliger bij het festival die kortgeleden naar Nederland zijn gevlucht. Met dit project onderzoekt Iepen UP (Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018) hoe festivals het beste kunnen bijdragen aan integratie.

New Faces

De afgelopen jaren zijn in Nederland veel asielzoekers opgevangen, het merendeel tussen de achttien en dertig jaar oud. Veel van hen kampen met een geïsoleerd bestaan. Ze hebben vaak moeite om hun nieuwe leven op te bouwen en werk te vinden. Nederlandse leeftijdsgenoten hebben over het algemeen weinig contact met deze doelgroep. Daarom werkt Iepen UP met Innofest, Rijksuniversiteit Groningen en drie festivals samen aan het project “New Faces”.

“New Faces” nodigt nieuwkomers uit om als vrijwilliger bij het festival aan de slag te gaan om werkervaring op te doen, nieuwe vrienden te maken en Nederland op een andere manier te leren kennen. Voor Into The Great Wide Open is dit een mooie kans om het festival inclusiever en interessanter te maken. Een nieuwe doelgroep wordt zo bij het festival betrokken en brengen mensen met verschillende achtergronden worden bij elkaar gebracht.

Onderzoek

Iepen UP onderzoekt samen met Rijksuniversiteit Groningen en Innofest in hoeverre het project bijdraagt aan betere integratie en hoe festivals dit het best kunnen organiseren. De resultaten worden met een toolkit aan het eind van dit jaar gepresenteerd. De ambitie is dat dit initiatief vast onderdeel wordt van de festivalorganisatie. En dat andere festivals in heel Europa hetzelfde gaan doen. Festivals kunnen zo een voortrekkersrol spelen in betere integratie van verschillende doelgroepen.
 
Vorig jaar organiseerden Iepen UP en Welcome to the Village een pilot van dit project. Maar liefst tien procent van alle vrijwilligers van Welcome to the Village bestond uit mensen met een vluchtelingenachtergrond. Voor deze deelnemers bleek het een mooie kans om uit hun dagelijkse omgeving te stappen, vaak vol trage procedures en isolement. En ook om werkervaring op te doen, een lokaal netwerk op te bouwen, en Nederland als festivalland te leren kennen. 

Meer informatie beschikbaar op de website van Iepen UP: www.iepenup.nl