Een duurzame wereld vraagt om innovatie, maar een groot deel van die potentieel wereldverbeterende innovaties komt uiteindelijk niet op de markt. Door innovaties een kans te geven om te testen binnen de infrastructuur van een festival geeft Innofest innovatieve ondernemers en studenten de kans om te laten zien dat hun product of dienst werkt. Tijdens Here Comes The Summer 2018 vinden drie van deze tests plaats op het terrein: 

Test 1: Studio Loep 
Gezellig met de hele familie op pad naar een evenement of een festival, maar in de drukte kun je elkaar nog wel eens kwijt raken. Studio Loep ontwikkelde een systeem waarbij de kinderen al spelend ingescand zijn en ouders de kinderen op afstand kunnen volgen. Juist die interactie tussen spelen en scannen is een extra toevoeging ten opzichte van het bekende ‘zenderen’ van het nageslacht. Tijdens Here Comes The Summer onderzoekt Studio Loep vooral wat de kinderen vinden van het scannen, spelen en het gevolgd kunnen worden. 

Test 2: Peukenkoker
Rokers gooien nog altijd hun peuken op de grond. En vooral bij het organiseren van een festival, waar gedronken wordt en er nogal wat gelegenheidsrokers opstaan, kan dat een groot probleem vormen voor de omgeving. De makers van de Kartent (de bedenkers van de inmiddels beroemde kartonnen tenten) hebben een oplossing bedacht. Van het kartonnen restproduct van de Kartent, dat anders weggegooid zou worden, ontwikkelden ze een peukenkoker. Deze wordt tijdens Here Comes The Summer 2018 getest op de Ruige Plak, in de hoop de rokers daar te verleiden tot het dumpen van de peuk in de koker in plaats van op de grond. 

Test 3: Afmitech
Vervuild water, afkomstig van toiletten en bijvoorbeeld cateraars, vormen een probleem voor elk tijdelijk opgebouwde voorziening. Denk aan bouwplaatsen, maar natuurlijk ook aan festivals en evenementen. Dat vervuilde water moet op een moment worden geloosd. Normaal gesproken moet daarvoor een aansluiting met een riool gerealiseerd worden. Afmitech heeft een filter ontwikkeld waardoor dit afvalwater ter plekke gezuiverd kan worden tot oppervlaktewater. Voordeel is daarbij dat het vervuilde water de zuiveringsinstallaties niet verder belast en dat het illegaal dumpen van vervuild water in oppervlaktewater niet langer nodig is. Tijdens Here Comes The Summer test Amfitech het filter voor het eerst, door water van de spoelkeuken en de toiletten door hun installatie te laten zuiveren. Het gaat om een eerste test, dus om zeker te zijn dat er geen vervuiling plaatsvindt wordt het water netjes apart opgevangen en verder geanalyseerd. Voor komende zomer staan meerdere testen gepland. 

Meer weten over eerdere cases van innovatieve ondernemers en studenten? Ga naar de website van Innofest.

Headerfoto door Tom van Huisstede