Het blokkenschema van Here Comes The Summer 2020 verschijnt kort voor het festival.